Jaarbericht 2017 Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Gepubliceerd 5 maart 2018

In het Jaarbericht 2017 geven we de highlights van 2017 weer. Wat 2017 typeert is het toenemende besef over de samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Zowel in de vergaderzaal als in de uitvoering zien we dat de 3D-benadering terrein wint.

Met deze ‘3D-ruimtelijke ordening’ worden de belangen en mogelijkheden vanuit  bodem en ondergrond (steeds nadrukkelijker) gewogen in de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodem en Ondergrond van het tweede convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) vindt daarin steeds meer een signalerende en ondersteunende rol.

Waar werkten we aan in 2017? Welke stappen zijn gezet? U leest het in het Jaarbericht 2017.