Kamerbrief met antwoorden op vragen over Structuurvisie ondergrond

Gepubliceerd 26 september 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op 24 september 2018 de antwoorden op vragen over de Structuurvisie Ondergrond.

structuurvisie ondergrond

Op 18 juli 2018 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat deze vragen en opmerkingen van de verschillende fracties over de Structuurvisie Ondergrond (Kamerstuk 33136, nr. 16) aan staatssecretaris Van Veldhoven voorgelegd. Op de website van de Rijksoverheid leest u haar reactie, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat.


staatssecretaris Stientje van Veldhoven