Kansen voor duurzame bodems in Europa

Zoals velen weten levert een gezonde bodem vele diensten aan de maatschappij. Desondanks wordt de bodemgezondheid op vele wijzen bedreigd. De European Academies Science Advisory Counsel (EASAC) heeft een rapport uitgebracht met beleidsoplossingen voor een duurzaam gebruik van bodems.

Bodems voorzien in talrijke essentiële diensten, variërend van gewasproductie tot het bufferen van overstromingsrisico’s en koolstofvastlegging. Ondanks deze belangrijke rol in het welzijn van mensen en de planeet staan deze diensten onder druk door afdekking, compactie, afname in kwaliteit en kwantiteit van organische stof en erosie. Ook wordt bodem in de EU onvoldoende meegenomen in ruimtelijke planning.

Een multidisciplinair team van Europese experts heeft recent wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd. Ze zochten naar mogelijkheden en geïntegreerde beleidsoplossingen voor duurzaam gebruik van Europese bodems. Daarbij hebben ze vele kansen voor het behoud van gezonde bodems en diensten geïdentificeerd.

De bevindingen zijn gepubliceerd in de EASAC study 'Opportunities for soil sustainability in Europe' die is te downloaden via de website van EASAC.