Land Stewardship: tegelijkertijd investeren in het natuurlijk, sociaal en economisch kapitaal

Gepubliceerd 9 juli 2018

Hoe kan industrieel land ook gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden? De internationale netwerken Common Forum on Contaminated Land en het Network for Industrially Co-Ordinated sustainable Land Management in Europe (Nicole netwerk) hebben samen een publicatie uitgebracht met voorbeelden die dit laten zien: ‘Land Stewardship, Investing in The Natural, Social and Economic Capital of Industrial Land’.

De Common Forum werkgroep Soil as a Resource heeft geconstateerd dat maatschappelijke opgaven, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen, allen een beroep doen op het natuurlijk systeem en op land. Om deze doelen te bereiken zijn transities nodig naar een herstellende en circulaire economie, gebaseerd op waardecreatie. Volgens Common Forum is dit alleen mogelijk als publieke en private partijen samenwerken. Sleutel hierbij is landherstel, landgebruik en landbeheer.

Het Nicole netwerk vraagt zich juist af hoe industrieel land kan bijdragen aan een beter en duurzaam landbeheer: Hoe kan land stewardship in de praktijk worden gebracht? Is het mogelijk om verontreinigde locaties of industrieel land publieke meerwaarde te geven?

Met deze publicatie starten beide netwerken een dialoog tussen beleidsmakers en bedrijven over en een zoektocht naar de wijze waarop land stewardship vorm kan krijgen. Zij illustreren verschillende invalshoeken met voorbeelden uit de praktijk.