Maak gebruik van de Bedrijvenregeling bodemsanering nu het nog kan

Gepubliceerd 20 augustus 2018

Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Omdat de regeling per 2025 wordt beëindigd is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog gebruik van maken. Rijkswaterstaat Bodem+ heeft de Handleiding Bedrijvenregeling en informatie op haar website geactualiseerd, zodat decentrale overheden en bedrijven goed geïnformeerd zijn over deze vereenvoudigingen.

Wordt de bedrijvenregeling door de wijzigingen alsnog interessant voor uw organisatie?

De volgende vereenvoudigingen zijn doorgevoerd, om de bedrijvenregeling mogelijk  nog interessanter en praktischer uitvoerbaar voor u te maken:

  1. De bestemmingswijziging. De oorspronkelijke Bedrijvenregeling vereiste dat een locatie nog vijf jaar een bedrijfsbestemming hield. In de geoptimaliseerde regeling is de bestemming na sanering losgelaten. Dit betekent dat ook locaties waarvan de bestemming verandert, bijvoorbeeld in woningbouw, kunnen gebruikmaken van de Bedrijvenregeling. Voorwaarde daarbij blijft wel dat de maximum bijdrage wordt berekend op basis van sanering tot bedrijfsfunctie. Meerkosten om de bodem klaar te maken voor woningbouw zijn volledig voor eigen rekening.
  2. Overdracht / afkoop. Het overheidsbeleid rond bodemverontreiniging is de laatste jaren veranderd van schoonmaken naar bronaanpak en beheersen van de verontreiniging. In dat kader is overdracht en afkoop van nazorg steeds belangrijker geworden. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om, door betaling van een afkoopsom, de aansprakelijkheid van een verontreiniging bij een derde partij neer te leggen. Stichting Bodembeheer Nederland is zo’n partij. De Bedrijvenregeling is er zo op aangepast dat overdracht en afkoop van nazorg financieel eenvoudiger worden gemaakt.
  3. Het voorschot. Voorheen werd de financiële bijdrage pas ná de sanering uitbetaald. Omdat juist in de startfase veel kosten worden gemaakt, kunnen bedrijven voortaan een voorschot vragen. Een deel van de toegezegde bijdrage wordt dan aan het begin van de sanering uitbetaald, en een deel na afronding.
  4. De einddatum. Deze is vastgesteld op 1 januari 2025. Dit betekent dat bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld, nog tot 1 januari 2025 de tijd hebben om aan te geven dat ze ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling. Het saneringsplan en de aanvraag voor de financiële bijdrage moeten dan (ook) zijn ingediend. Vervolgens hebben zij tot 1 januari 2030 om de sanering te laten uitvoeren.

Gebruik de regeling nu het nog kan!

Het lijkt nog ver weg, maar de bedrijvenregeling eindigt in 2025 definitief. Na 31 december 2024 kunt u dus geen aanspraak meer maken op deze financiële regeling. Weet dat een saneringstraject veel tijd kost, ook in de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering. Wilt u zeker zijn van tijdige hulp (door bijvoorbeeld Stichting Bodembeheer Nederland), wacht dan niet te lang.