Regionale Bodemdag Midden-Nederland

Gepubliceerd 12 maart 2018

Op donderdag 22 februari vond weer de regionale Bodemdag Midden-Nederland plaats. Ruim 80 medewerkers werkzaam op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving bezochten de bijeenkomst. De presentaties en workshops gaven een breed beeld van de ontwikkelingen in hun dynamische werkveld.

De deelnemers die de bijeenkomst in het provinciehuis in Lelystad bezochten, waren afkomstig van verschillende overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingsinstanties. De OFGV, de RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat-Bodem+ organiseerden deze derde regionale bodemdag.

Deelnemers aan de Bodemdag

In zijn welkomstwoord gaf Paul Schuurmans, directeur van de OFGV, aan dat hij had ontdekt dat je op veel manieren met bodem en grond in aanraking kunt komen en dat het vakgebied bodem dan ook zeer veel aspecten en deelonderwerpen bevat en dat je bodem en grond in zeer verschillende vormen kunt aantreffen.

Leren van elkaar

Hierna werd door de Inspecteur Generaal van de ILT, Jan van den Bos, verder ingegaan op één van die aspecten, namelijk het toezicht van de ILT in de bodemsector. De boodschap van Jan van den Bos:

'Leren van elkaar en afspraken maken over acties op het gebied van bodem is noodzakelijk voor een onderwerp met zoveel spelers op zo'n ingewikkeld terrein. De ILT ontvangt daarom graag signalen over knelpunten, want alleen met samenwerking kunnen we het gewenste gezamenlijke resultaat bereiken: een schone en gezonde bodem.’ Daarnaast wil de ILT een goede informatiepositie opbouwen, ook voor de partners.

Bovenstaande past goed binnen de nieuwe koers van de ILT, die verder ook gekenmerkt kan worden door de woorden: resultaatgericht, samenwerken, signaleren, reflecteren en efficiënt.

Samenwerking

Na de 2 inleidingen werd met de eerste workshopronde gestart met workshops over Luchthaven Lelystad, asbest en puin en voorbereiding bodembeheer in de Omgevingswet. Hierna werd door Hilde Bultena van de ILT een toelichting gegeven op het door de ILT uitgevoerde onderzoek naar het samenvoegen en opslaan van verschillende partijen grond op gemeentelijke depots.

Na de netwerklunch konden de deelnemers weer zelf aan de slag met verschillende onderwerpen tijdens 3 workshops. In deze 3 workshops werd ingegaan op het verschil in aanpak tussen strafrecht en bestuursrecht. In een andere workshop werd toegelicht wat het verschil is tussen toezichthouden en handhaven en hoe daar mee om te gaan en de laatste workshop, had als onderwerp hoe om te gaan met ‘nieuwe’ verontreinigingen zoals PFAS.

Bij de plenaire terugkoppeling aan het eind van de dag bleek dat bij vrijwel alle 6 de workshops de conclusie was dat lang nog niet alles duidelijk is en dat samenwerking en overleg met de partners van belang is.