Aan de slag met de AMvB’s van de Omgevingswet

Gepubliceerd 3 september 2018

Op 29 augustus 2018 zijn de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. De regelgeving onder de wet wordt daarmee weer een stuk duidelijker. Overheden kunnen nu weer een aantal stappen zetten in de invoering van de wet. Het Informatiepunt Omgevingswet staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet loopt een parallel spoor in dit wetgevingstraject en is tot 11 september 2018 ter internetconsultatie gepubliceerd.

logo informatiepunt Aan de slag met de Omgevingswet

Bij de 4 AMvB's gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Met de publicatie van de AMvB’s is een vastere basis ontstaan voor het maken van omgevingsplannen en  -verordeningen. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben met de AMvB’s duidelijker in beeld wat het Rijk regelt en wat ze zelf moeten en kunnen regelen. Zo kan een gemeente haar regelgeving beter afstemmen op de lokale omstandigheden en kan belangen tegen elkaar afwegen. De gemeente kan onderwerpen als erfgoed en energie nu in samenhang bekijken en dan bijvoorbeeld besluiten of zij een zonnepaneel op een monument wil toestaan.

Planning wet- en regelgeving

De regels uit de AMvB’s worden praktisch uitgewerkt in de Omgevingsregeling. Begin 2019 gaat deze in consultatie. Meer over de planning van de wettelijke regelgeving vindt u op het Omgevingswetportaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vragen over AMvB’s? Stel ze aan het Informatiepunt.

Op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl is al veel informatie te vinden over de AMvB’s en hoe zij doorwerken in de praktijk. Op details verwerkt de redactie van de website stapsgewijs wijzigingen naar aanleiding van de gepubliceerde AMvB’s. Over een paar weken is alle informatie bijgewerkt.

Heeft u vragen over de AMvB’s, bel dan de helpdesk via 088-79 70 790, of mail het Informatiepunt. Een team van specialisten zit klaar om u verder te helpen.