Terugblik Noordelijke Netwerkdag

Op 4 oktober jl. vond in Assen de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats met als doel: ontmoeten, uitwisselen en leren. Tweehonderd deelnemers bezochten een afwisselende dag.

Deze dag werd georganiseerd door de noordelijke omgevingsdiensten, de drie noordelijke provincies, de gemeenten Groningen, Emmen en Leeuwarden, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Bodem+. De circa 200 deelnemers afkomstig van omgevingsdiensten, Prolander, Rijkswaterstaat, politie, gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en aannemers kregen een afwisselend programma voorgeschoteld.

De ochtend bestond uit een plenair programma met diverse presentaties. In de middag waren er diverse workshops met onderwerpen variërend van 'Asbest in puin' tot 'Blik op de bodem vanuit ecologie en hydrologie'; van 'Omgevingsvisie' tot 'Berging van een vliegtuig op een oude vuilstort'.

Meer informatie is terug te vinden op de site van de RUD Drenthe en ook zijn daar de presentaties te bekijken van zowel het plenaire ochtenddeel als van de workshops.