Wijziging eisen bodemvreemde materialen in grond en baggerspecie

Gepubliceerd 7 november 2018

Via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2019 zullen de toegestane eisen voor bijmengingen met bodemvreemd materiaal (waaronder plastics) in toe te passen grond en baggerspecie worden gewijzigd. Dit staat in een brief die staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief worden ook andere maatregelen aangekondigd om het gevecht tegen de plasticsoep uit te breiden, zoals de aanpak van zwerfafval in rivieren.

Aanleiding voor de wijziging

De aanleiding voor de wijziging is dat gebleken is dat in diepe plassen partijen grond en baggerspecie zijn toegepast die met grote hoeveelheden plastics zijn verontreinigd. Dit is in strijd met de zorgplicht van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit.

Slechts sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan hout of steen

In de komende wijziging van de regeling bodemkwaliteit wordt geregeld dat in grond en baggerspecie die onder het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast, alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout mag voorkomen. Dit betekent dat er in principe geen andere soorten bodemvreemd materiaal dan deze mogen voorkomen, zoals plastics en piepschuim.