Wijziging Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2018.1)

Gepubliceerd 23 juli 2018

Op 18 juli 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd en een dag later in werking getreden. De wijziging houdt onder andere verband met wijzigingen van diverse normdocumenten, genoemd in bijlage C. Hieronder wordt een en ander verder toegelicht.

Op 19 juli 2018 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. De wijziging houdt verband met wijzigingen van diverse normdocumenten, genoemd in bijlage C. Daarnaast zijn diverse correcties in verwijzingen doorgevoerd, waaronder in artikel 2.1., artikel 2.2. van de Regeling bodemkwaliteit en in de bijlagen B en L bij de regeling.

Minder uitgebreid

De wijzigingsregeling is minder uitgebreid dan eerder was beoogd en in de internetconsultatie voor inspraak was voorgelegd. Diverse gewijzigde normdocumenten zijn uiteindelijk niet opgenomen, omdat deze niet tijdig positief zijn beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. In verband hiermee konden ook enkele andere wijzigingen nu niet worden meegenomen.

Wanneer de desbetreffende normdocumenten positief zijn beoordeeld, zullen de nieuwe normdocumenten in de volgende wijzigingsregeling (2018.2, die medio oktober 2018 wordt verwacht) alsnog in de bijlagen C en D worden opgenomen, waarbij ook de daarmee verband houdende andere wijzigingen (bijvoorbeeld over vooronderzoek) zullen worden meegenomen. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen we naar de publicatie in de Staatscourant.

BRL 9335

Helaas is in de juli-versie van de Rbk aldus een foutieve verwijzing naar de BRL 9335 in categorie 2 van Bijlage C terecht gekomen. Hier had ook naar versie van 2014 (niet naar de 2017-versie) moeten worden verwezen. In categorie 18 van bijlage C is dit wel correct opgenomen.

Bij de volgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (2018.2) zal de nieuwe versie van BRL 9335 wel in werking treden.  Dan wordt voor BRL en protocollen een verwijzing naar de versie van 2017 opgenomen. De overgangstermijn voor de certificaathouders is 15 maanden, te rekenen vanaf de datum van in werking treden.