In 2018 2,4 miljoen ton grond gereinigd

Gepubliceerd 14 augustus 2019

In 2018 is ongeveer 2,4 miljoen ton grond gereinigd, een afname in vergelijking met de voorgaande 4 jaren. De afname betrof met name thermisch gereinigde grond en de biologisch gereinigde grond. De hoeveelheid nat gereinigde grond is vrijwel gelijk gebleven. De hoeveelheid grond die is geïmmobiliseerd is fors toegenomen.

In vergelijking met het ‘topjaar’ 2017, toen ruim 2,7 miljoen ton werd gereinigd, betekent dit een daling van ruim 300.000 ton. Maar de hoeveelheid nat gereinigde en geïmmobiliseerde grond is vergeleken met de voorgaande jaren wel toegenomen, met respectievelijk 2% en zelfs 65%.

Grafiek procesmatig gereinigde grond in NL

Afname thermisch en biologisch gereinigde grond

De afname is vooral te zien bij de thermisch gereinigde grond (-30%) en bij de biologisch gereinigde grond (-35%). Maar deze laatste fluctueert sterk, in 2017 was er sprake van een hoeveelheid van 221.000 ton biologisch gereinigde grond. De hoeveelheid van 2018 (147.000 ton) komt weer overeen met de hoeveelheden die in de voorgaande jaren zijn gereinigd, namelijk tussen de 50.000 en 200.000 ton per jaar.

De reden dat het aandeel thermisch gereinigde grond zo is afgenomen, is vooral veroorzaakt door de slechte(re) afzetmogelijkheden voor deze grond.  Dit aspect is ook terug te zien in de kleinere hoeveelheid geïmporteerde grond, dit betreft ook vooral thermisch te reinigen grond. De hoeveelheid geïmporteerde grond lag in 2018 (weer) op het niveau van 2012, na een jarenlange groei qua hoeveelheid.

Grafiek procesmatig verwerkte grond in NL per techniek

Andere minerale afvalstoffen

De verwerkte hoeveelheden andere verontreinigde minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfalt, AEC-bodemas en zeefzand zijn in 2018 eveneens iets afgenomen ten opzichte van 2017. Uitgezonderd de hoeveelheden die door middel van immobilisatie zijn verwerkt. Deze hoeveelheden zijn gelijk gebleven, dan wel toegenomen.