Beantwoording kamervragen PFAS door Staatssecretaris Van Veldhoven

Gepubliceerd 12 september 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordde op 10 september 2019 de Kamervragen over PFAS, de werking van het tijdelijk handelingskader PFAS en over de gevolgen van deze industriële stoffen voor de bouwwereld.

Staatssecretaris Van VeldhovenLees de beantwoording kamervragen m.b.t. PFAS van het Kamerlid Von Martels (CDA).

Lees de beantwoording kamervragen PFAS van de kamerleden Ziengs, Weverling en Remco Dijkstra (allen VVD).

Kennisplein tijdelijk handelingskader PFAS op website Rijkswaterstaat Bodem+

PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan treedt stagnatie op in het verzet van grond en baggerspecie. Het tijdelijk handelingskader PFAS beoogt die stagnatie waar mogelijk op te heffen.

Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn, is het nog niet mogelijk om een definitief kader op te stellen. Dit zal naar verwachting in 2020 verschijnen. Op de website van Rijkswaterstaat Bodem+ is een kennisplein over dit onderwerp ingericht met o.a. veelgestelde vragen en antwoorden. Via deze website blijven wij u de komende tijd informeren over actualiteiten over dit onderwerp.