Bodem is de sleutel in het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Gepubliceerd 12 december 2019

Samen met Saskia Visser, Saskia Keesstra en Gilbert Maas van de WUR hebben Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat een artikel gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. In dit artikel, met de titel: Soil as a Basis to Create Enabling Conditions for Transitions Towards Sustainable Land Management as a Key to Achieve the SDGs by 2030 beschrijven zij niet alleen hoe de bodem kan bijdragen aan de SDGs, maar ook hoe inzicht in de transitieleer helpt om de maatschappelijke processen te begrijpen. Met dit inzicht is het vervolgens mogelijk om de juiste kennis op het juiste moment in te brengen.

Dialoog een Robuuste Bodem onder de SDGs

De bijdrage aan dit artikel komt voort uit de dialoog die Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de Nationaal Coördinator SDGs en het Initiatief Bewust Bodemgebruik in 2017 zijn gestart onder de titel “een robuuste bodem onder de SDGs”. Gesprekken, bijeenkomsten en onderzoeken, hebben invulling gegeven aan deze dialoog waarin ook inzichten vanuit de transitieleer zijn meegenomen.

Samenhang tussen economische, sociale en biologische sfeer

In het artikel laten zij zien hoe de verschillende SDGs bijdragen aan economische, sociale en natuurdoelen en hoe deze zijn onder te verdelen in een economische, sociale en biologische sfeer. Deze sferen hebben een verschillende dynamiek en tijdsschaal, maar zijn wel allen met elkaar verbonden. Dit gegeven is belangrijk omdat deze verschillen veroorzaken dat de sferen niet in samenhang worden beschouwd, terwijl ze elkaar wel beïnvloeden. Juist daarom is een integrale en holistische aanpak nodig om een balans tussen deze sferen te realiseren. De bodem speelt hierin een cruciale rol. In het artikel geven zij met voorbeelden aan wat er nodig is om wel tot een samenhang en balans te komen. In theorie, maar ook met voorbeelden uit de praktijk.

Het artikel is te downloaden via de website van MDPI.