Impact van stikstof en PFAS op Rijkswaterstaat-projecten

Gepubliceerd 21 november 2019

De PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek hebben effect op een aantal Rijkswaterstaat-projecten. Deze effecten zijn uitgewerkt in een Kamerbrief die minister Van Nieuwenhuizen op 20 november 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Grote infrastructuurprojecten waarbij te veel stikstof wordt uitgestoten, kunnen in sommige gevallen jaren vertraging oplopen. Enkele projecten kunnen misschien helemaal niet doorgaan, als vastgehouden wordt aan het huidige ontwerp. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat de kosten voor de vertraging al zijn opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. De projecten komen stil te liggen door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid. De bestuursrechter vond dat beleid veel te vrijblijvend. Door het vonnis kan de vergunning van veel projecten niet worden verleend.

Stikstof

Niet alle Rijkswaterstaat-projecten ondervinden hinder van de PAS-uitspraak van de Raad van State. Een aantal projecten wel. In die gevallen zijn er nog mogelijkheden om vertraging te beperken of projecten alsnog vlot te trekken. Daarbij kan onder meer gebruik gemaakt gaan worden van de noodwet die in de maak is.

PFAS

Voor 10% van de projecten die onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen geldt dat de PFAS-problematiek leidt tot significante gevolgen met een effect op planning en/of financiën. Voor Rijkswaterstaat gaat het dan met name om baggerprojecten. We doen er als Rijkswaterstaat alles aan om knelpunten aan te pakken en vertragingen en kostenverhogingen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor 50% van de Infrastructuur en Waterstaat-projecten geldt dat onderzoeken nog lopen of mogelijk in de toekomst aan de orde kunnen komen. Voor de resterende 40% van de projecten geldt dat er geen problemen zijn omdat er daar geen sprake is van bagger- of grondverzet of waar concentraties onder de norm van het tijdelijk handelingskader blijven.

Nog te vroeg

De minister benadrukt dat er nog veel onvoldoende duidelijk is. "Het is nog te vroeg om de uiteindelijke gevolgen in kaart te brengen." Bij sommige projecten is het nu nog niet mogelijk om te berekenen hoeveel stikstof er zal neerslaan. Ook de strenge normen voor het giftige PFAS raken infrastructuurprojecten. Dat geldt voor ongeveer 10% van de projecten die onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen. Vooral baggerwerkzaamheden lopen gevaar, omdat veel grond niet mag worden verplaatst. Dat kan gevolgen hebben voor de aanleg van bijvoorbeeld de nieuwe sluizen in Terneuzen en IJmuiden en het onderhoud aan de Maas en Twentekanalen.