Instrumenten gebruikt voor aanpak bodemdaling Gouda

Gepubliceerd 13 maart 2019

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Welk instrument er wordt gekozen is afhankelijk van waar je zit in de projectcyclus. Je zet instrumenten in om je te verdiepen (lezen), om vraagstukken uit te werken, uit te rekenen etc. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan het gebruik van instrumenten. In deze achtste editie geeft Saskia Hommes van Deltares aan, welke instrumenten tot nu toe zijn gebruikt bij de aanpak van de bodemdaling in Gouda.

Bodemdaling in Gouda

Historische (binnen)steden in West-Nederland hebben te maken met bodemdaling. De binnenstad van Gouda is gebouwd in een gebied met veen en klei. Door het gewicht van de bebouwing klinkt die bodem langzaam in, gemiddeld met 3 mm per jaar. De negatieve gevolgen van bodemdaling zijn merkbaar in de stad. Enkele gevolgen zijn kelders die vollopen, optrekkend vocht in muren, verzakkingen en schade aan wegen, kabels en leidingen. De komende jaren moeten doelmatige strategieën worden ontwikkeld om de leefbaarheid van de stad en de historische gebouwen en infrastructuur ook op lange termijn te beschermen. Het op een verantwoorde en geïntegreerde manier komen tot deze strategieën vraagt een samenspel van opvattingen, doelen en ambities van verschillende actoren. Om de complexiteit binnen dit proces enigszins te verminderen, kan er op verschillende momenten gedurende het proces gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, vaak in de vorm van instrumentarium en/of kaders en richtlijnen. In het praktijkvoorbeeld ‘Bodemdaling in de binnenstad van Gouda’ staat welke instrumenten in de verschillende fasen/stappen tot nu toe zijn gebruikt:

  1. Krachtenveld en actorenanalyse
  2. Group Model Building
  3. Scenario planning
  4. Quick Scan MKBA

In het praktijkvoorbeeld staan links naar de resultaten van de gebruikte instrumenten en de vervolgstudies. Bij welke stappen van de plancyclus de instrumenten zijn ingezet, staat weergeven in het stroomschema gebruik bodeminstrumenten. Dit stroomschema hebben Deltares en Rijkswaterstaat/Bodem+ in 2018 ontwikkeld.