Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Gepubliceerd 15 oktober 2019

Op 13 oktober 2019 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot en met 10 november 2019.

Met deze wijziging van de Regeling bodemkwaliteit worden diverse normdocumenten in bijlage C en D geactualiseerd. In bijlage C zijn ook drie nieuwe BRL-en opgenomen, namelijk BRL 9331 Geblazen glasgranulaat, BRL K265 Boorgatklei voor milieukundig grondwateronderzoek en BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

Daarnaast is een wijziging in de werkzaamheden over bodemenergie-systemen opgenomen. Voor de certificering van personen en instellingen die deze werkzaamheden mogen verrichten, is voortaan accreditatie vereist. In verband hiermee is de uitzondering op het vereiste van accreditatie in artikel 2.2, vijfde lid, geschrapt. Verder zijn uitvoeringsvraagstukken over asbest opgelost en is een foutieve verwijzing in artikel 4.3.3 hersteld.

De gewijzigde Regeling bodemkwaliteit zal in het voorjaar van 2020 in werking treden.