Internetconsultatie Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche)

Gepubliceerd 18 februari 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan het Besluit basisregistratie ondergrond uit te breiden met een tweede tranche van de basisregistratie. De tweede tranche voorziet in 8 registratieobjecten. Belangstellenden kunnen, door middel van een internetconsultatie, tot 14 maart 2019 reageren op de ontwerp versie van het wijzigingsbesluit.

Deze wijziging bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor op de volgende acht registratieobjecten:

• Booronderzoek - geotechnische boormonsterbeschrijving
• Booronderzoek - geotechnische boormonsteranalyse
• Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving
• Digitaal Geologisch Model
• Hydrogeologisch Model
• GeoTOP
• Bodemkaart
• Geomorfologische kaart

Verbeteren informatievoorziening

Via de Wet basisregistratie ondergrond wil de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk verbeteren. Dat doen we  door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond bevat uiteindelijk informatie over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond.

Voor iedereen beschikbaar

Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Overheden zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die al in de basisregistratie zijn opgenomen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Voor lezers die nieuw zijn in de materie wordt aangeraden eerst de nota van toelichting te lezen en het bestaande besluit ter hand te nemen.