Kom naar het Europees Netwerk Bodem Bewustzijn in Amsterdam en leer hoe andere landen werken aan bewustwording

Gepubliceerd 14 augustus 2019

Op 19 en 20 september komt het Europees Netwerk voor Bodem Bewustzijn (ENSA) bijeen in de zelfplukboomgaard Fruittuin van West in Amsterdam. Daar wisselen ze ervaringen uit over manieren om het belang van een vitale bodem over het voetlicht te brengen. Niet alleen binnen en tussen organisaties, maar ook op scholen en bij burgers.

Summer of Soil

In september vindt als onderdeel van de Summer of Soil het congres plaats van het Europese Netwerk voor Bodem Bewustzijn (ENSA). Dit congres wordt georganiseerd door het Joint Research Centre van de Europese Unie, het European Soil Partnership (ESP) en Summer of Soil. Rijkswaterstaat en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn hierbij betrokken en zullen ingaan op de dialoog “een robuuste bodem onder de Sustainable Development Goals”.

Bewustwording nodig voor duurzaam landbeheer

De ENSA is opgericht als onderdeel van het programma van het ESP en streeft naar een duurzaam gebruik en beheer van bodem. Het gebrek aan bewustzijn over het belang van de bodem voor de samenleving en het ontbreken van kennis hierover is deels verantwoordelijk voor onduurzaam gebruik en beheer van bodem en land. Een ander knelpunt is een gebrek aan investeringen in bodem en een politieke weerzin om het belang van een vitale bodem te omarmen en bodembescherming en beschermende maatregelen af te dwingen.

Lezingen en markt

Het tweedaagse programma kent een aantal lezingen vanuit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partijen. Daarnaast is er een markt waar initiatieven om bewust om te gaan met bodem en land, zich presenteren.

Registreren kan tot 13 september op de ENSA website. Hier is ook het programma te downloaden.

Kijk ook naar het programma van de Summer of Soil voor andere activiteiten.


Naar registratieformulier