Landsdekkend beeld PFAS in de bodem: data gevraagd

Gepubliceerd 8 oktober 2019

Het RIVM werkt aan een database met analyseresultaten van PFAS in de Nederlandse bodem en grondwater. Heeft u metingen van PFAS in bodem of grondwater en wilt u deze met het RIVM delen voor het landsdekkend beeld PFAS, dan kunt u deze aanbieden op het e-mailadres PFAS@rivm.nl.

Database moet landsdekkend beeld geven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft RIVM opdracht gegeven om in 2019 en 2020 een database op te zetten voor de verzameling van analyseresultaten van PFAS in grond en grondwater. RIVM voert hiervoor zelf metingen uit maar wil ook resultaten van derden gebruiken. Doel is met deze database een landsdekkend beeld te geven van het voorkomen van PFAS in de bodem in Nederland. De gegevens in de database komen ruimtelijk ontsloten op het portaal Atlas Leefomgeving. IenW kan hiermee landelijke achtergrondwaarden afleiden, die van belang zijn voor hergebruik van grond en baggerspecie.

Richtlijn aanleveren gegevens

Iedereen kan data aanmelden via PFAS@rivm.nl. Aan het format van aan te leveren data zijn minimale eisen gesteld. De richtlijn 'aanleveren gegevens ten behoeve van landsdekkend beeld PFAS' van het RIVM geeft meer informatie over het aanleverformaat en het soort gegevens waar het om gaat. (bron: RIVM.nl)