Midterm Review: hoe staat de Nederlandse bodem ervoor?

Gepubliceerd 15 juli 2019

De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers. De rol die bodem en ondergrond kunnen spelen in maatschappelijke opgaven wordt steeds belangrijker.

Een tussenstand halverwege de looptijd Bodemconvenant 2016 – 2020

Lees verder in: InfoMil Perspectief 32 | jaargang 9


Zie ook

bodemsanering blauwe container