Ontwerp wijzigingen Beoordelingsrichtlijnen SIKB

Gepubliceerd 18 december 2019

SIKB heeft voor een groot aantal Beoordelingsrichtlijnen (BRL) en Accreditatieschema’s (AS) ontwerp wijzigingsbladen vastgesteld. De aanleiding voor de wijzigingen is de aansluiting op de toekomstige Omgevingswet.

De wijziging bestaat voornamelijk uit aanpassing van verwijzingen naar wetsteksten, andere (wettelijke) definities en nieuwe terminologie. Daarnaast is ook een beperkt aantal tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Voor de AS3000, AP04, BRL 6000 en BRL 7000 zijn nieuwe versies van ontwerp protocollen vastgesteld, omdat de wijzigingen ingrijpender zijn. Reageren op de ontwerpdocumenten kan tot 31 januari 2020.