PFAS vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars

Gepubliceerd 29 november 2019

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) op 29 november 2019 een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vast voor de land- en waterbodem.

Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd advies van het RIVM en Deltares. Van Veldhoven heeft afgesproken met opdrachtgevers, gemeenten, provincies en waterschappen de geboden ruimte zo snel mogelijk en maximaal te gebruiken. Voor grond en baggerbedrijven die in de knel zijn gekomen, wil het kabinet de mogelijkheden om aan krediet te komen verruimen. Ook wil Minister van Veldhoven bekijken wat in de aanpak van niet genormeerde- en zeer zorgwekkende stoffen beter kan en hoe de kraan voor dit soort stoffen kan worden dichtgedraaid.

Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

Minister Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het aanpassen van het tijdelijk handelingskader PFAS in een kamerbrief. Als bijlage zijn ook het Advies voorlopig herverontreinigingsniveau waterbodem (Deltares) en Memo tijdelijke landelijke achtergrondwaarden bodem voor PFOS en PFOA (RIVM) beschikbaar.