Publieke consultatie grondwater in de Basisregistratie Ondergrond gestart

Gepubliceerd 3 april 2019

Op maandag 25 maart is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: “Grondwatersamenstellings-onderzoek” en het “Grondwatermonitoringnet” in de Basisregistratie Ondergrond. De publieke consultatie loopt tot 7 mei 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Publieke consultatie grondwatersamenstellingsonderzoek

Het registratieobject grondwatersamenstellingsonderzoek betreft het onderzoek naar de kwaliteit van een grondwatermonster uit een bepaald punt in de ondergrond, door of in opdracht van een bronhouder en voortkomend uit een of meerdere monitoringsdoelen.

Publieke consultatie grondwatermonitoringnet

Infographic grondwaterIn het domein Grondwatermonitoring in de BRO staan de grondwatermonitoring-netten centraal die zijn ingesteld om het grondwater in Nederland te kunnen volgen en beheren. Met het registratie-object Grondwatermonitoringnet wordt de groepering van samenhangende onderzoeksgegevens, die vanuit een bepaald doel zijn uitgevoerd, tot een gegevensset gefaciliteerd.

Meedoen

Zoals eerder aangegeven stellen wij uw mening zeer op prijs! Lees voor het geven van uw feedback de instructies voor de publieke consultatie. De catalogus bevat alleen het deel dat in de Ministeriële Regeling komt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Zo maken we de Basisregistratie Ondergrond! (bron: basisregistratieondergrond.nl)