Rijksdepots open voor met PFAS-verontreinigde baggerslib

Gepubliceerd 13 november 2019

De 3 Rijksbaggerdepots De Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen vanaf 13 november 2019 verontreinigde baggerslib ontvangen die ook PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde gezagen.

Deze openstelling voor zeer verontreinigde baggerspecie die ook PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) bevat, levert vrijwel direct een oplossing op voor stagnerende baggerprojecten van Rijkswaterstaat, havenbeheerders en waterschappen. Dit geeft baggerprojecten meer ruimte omdat ze vervuilde bagger weer kwijt kunnen. Een voorbeeld daarvan is het uitbaggeren van de vaarwegen in de Rotterdamse haven en de grote rivieren. Daarnaast is met gecontroleerde opslag in depots beter monitoring mogelijk en kunnen ook sneller, zo nodig, aanvullende maatregelen genomen worden.

Bron en lees verder: Rijkswaterstaat.nl