Scholieren ontdekken ondergrond tijdens GeoWeek

Gepubliceerd 17 juni 2019

Tijdens de GeoWeek gaan ruim 5000 leerlingen van 10 tot 15 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs op expeditie in de geosector. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft samen met een vijftigtal organisaties de GeoWeek opgezet. Rijkswaterstaat (WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) Bodem+) is sponsor en partner van de GeoWeek. Op 6 juni 2019 was klas 2 atheneum van het Bonaventuracollege uit Leiden op bezoek bij de Geologische Dienst Nederland van TNO in Utrecht.

Doel van de GeoWeek is om leerlingen te laten zien wat de beroepsperspectieven zijn met aardrijkskunde. De geosector is een van de grootste groeibranches wereldwijd. Tijdens de GeoWeek kunnen leerlingen ontdekken wat de toekomstmogelijkheden binnen deze sector zijn. Bedrijven en organisaties uit de geosector organiseren gastlessen, bedrijvenbezoeken of veldwerk, zodat scholieren op speelse wijze kennis kunnen maken met hun leefomgeving.

Hoofdpartner GeoWeek

Vanuit RWS (Rijkswaterstaat) is er veel vraag naar specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame leefomgeving, watermanagement of smart mobility. Doorgaans richt RWS zich voornamelijk op academici en hbo-opgeleide jongeren, maar door ons aan de GeoWeek te verbinden proberen we ook jonge kinderen enthousiast voor geo te krijgen. Dat is dan ook de belangrijkste motivatie om hoofdpartner van de GeoWeek te zijn.

Geoweek_20190606_veld

De wereld onder je voeten

De leerlingen van het Bonaventuracollege gingen bij TNO zelf het veld in en onderzochten de ondergrond. Ze ontdekten verschillende afzettingen, onderzochten het zandgehalte van de rivierklei en boorden het grondwater aan. In het laboratorium bekeken ze een opeenvolging van een paar miljoen jaar aan sedimenten aan de hand van een boring uit Drenthe, en zagen ze hoe je grondwater in de grond aantreft.

Geoweek_2019_boren

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. TNO doet daar onderzoek naar. De resultaten staan in databases die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo maakten de leerlingen kennis met het DINOloket: het uitgifteportaal van TNO waar je alle ondergrondgegevens, die zijn opgeslagen in de DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) database, gratis kunt bekijken en aanvragen. Tot slot reisden de scholieren door een 3D-model van de ondergrond van een deel van Groningen en leerden door welk soort ondergrond aardbevingsgolven snel, of juist langzaam gaan.

Meedoen

De 13e editie van de GeoWeek was dit jaar van 3 t/m 7 juni en RWS organiseerde zelf twee expedities. Wil jij volgend jaar ook meedoen aan de GeoWeek en een expeditie organiseren? Laat het nu vast weten. Mail dan naar paul.de.wilde@rws.nl.


Zie ook

logo-geoweek