SDG Action Day komt eraan, Rijkswaterstaat doet mee

Gepubliceerd 15 juli 2019

Iedereen is welkom op 25 september tijdens de derde editie van de #SDGActionday in het KIT SDG House in Amsterdam. Samen gaan we die dag aan de slag met de Sustainable Development Goals om de grootste uitdagingen van deze tijd om te zetten in kansen voor iedereen. Rijkswaterstaat is erbij met een speciale sessie onder de titel “een robuuste bodem onder de SDGs”.

SDG Action DayOp deze jaarlijkse SDGActionday staan de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal in discussies, gesprekken, ervaringen en praktijkvoorbeelden. De deelnemers komen samen om elkaar te inspireren, op te zoeken en om samen te werken aan de implementatie van deze maatschappelijke opgaven. Rijkswaterstaat is hierbij om met de deelnemers in gesprek te gaan over het belang van een robuuste bodem onder de SDGs.

Veel sectoren die nu werken aan de transities, verwoord in o.a. SDG 2 (geen honger), 3 (goede gezondheid en welzijn), 6 (schoon water en sanitair), 7 (betaalbare en duurzame energie), 8 (eerlijk werk en economische groei), 11 (duurzame steden en gemeenschappen), 13 (klimaatactie) en 15 (leven op land), realiseren zich niet altijd dat zij een beroep doen op het land en het natuurlijk systeem: bodem, water en biodiversiteit. Nieuwe initiatieven leiden bovendien tot extra druk op land en het daarmee verbonden systeem.

Kansen voor samenwerking

Momenteel werkt iedere sector voor zich. Particulieren en de publieke sector, economie, landbouw, energie, natuur, milieu, biodiversiteit en water, allen proberen apart en afzonderlijk van elkaar de nodige veranderingen te volbrengen. Deze aanpak is gedoemd om te mislukken. Er is eenvoudig niet genoeg land en natuurlijk systeem beschikbaar om de veranderingen los van elkaar te realiseren. Een complicerende factor is bovendien dat maatschappelijke opgaven vaak met privébezit opgelost moeten worden. Een volledige systeemtransitie, waarin alle nodige veranderingen zijn meegenomen, is dan ook alleen haalbaar wanneer de sectoren en publiek en privaat samenwerken.

In deze sessie laten Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat, Marco Vergeer van Royal HaskoningDHV/Initiatief Bewust Bodemgebruik, Saskia Keesstra van Wageningen Environment Research en Dick van den Oever van ASR (tbc) of Kien van Hövel van Landgoed Grootstal (tbc) waar de kansen voor samenwerking liggen en wat er nu al mogelijk is. Met de zaal gaan ze in gesprek om verder te bouwen aan nieuwe initiatieven en netwerken.

Het programma is te vinden op de website van SDG Nederland.


Zie ook

logo SDG Action Day