Uitgebreide (bodem)onderzoeken in de Beijenwaard voor aanleg overnachtingshaven Spijk

Gepubliceerd 23 april 2019

Er was veel te doen in de Beijenwaard in de zomer van 2018. Voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk zijn archeologische en ecologische onderzoeken uitgevoerd en er is bodem- en explosievenonderzoek gedaan.

Archeologische opgraving overnachtingshaven Spijk

Foto: © RAAP Archeologie

Deze onderzoeken zijn nodig om te kunnen beginnen met de aanleg van de haven. De omgeving had vooral interesse in het archeologisch onderzoek. De resultaten werden tentoongesteld in het dorpshuis De Spieker.

Archeologische vondsten tentoongesteld

Bezoekers van de tentoonstelling waren benieuwd: is de Halifax – een vliegtuig dat neergestort zou zijn op 17 juni 1944 – gevonden? Helaas niet. Maar we vonden wel restanten van het Britse viermotorige vliegtuig Short Stirling. Ook troffen we funderingen en muren aan van de oude baksteenfabriek. Daarnaast kwamen we paalsporen, kuilen en greppels tegen die in verband te brengen zijn met de circumvallatielinie dankzij de 17e-eeuwse vondsten die erbij lagen. Dit is een lijn van loopgraven en schansen. We groeven papkommen van roodbakkend aardewerk, tabakspijpen, musketkogels, knopen, veel ijzeren spijkers en munten op. Ook vonden we glas-in-loodstrips voor het produceren van musketkogels.

Ecologisch en bodemonderzoek

Ook de overige onderzoeken leverden bruikbare informatie op. Zo toonde het ecologisch onderzoek aan dat er verschillende vleermuizen in het gebied verblijven. Het leefgebied is bovendien geschikt voor het plantje veldsalie en de vissen bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. In het bodemonderzoek bekeken we welk zand en welke klei in de bodem zit en of deze te hergebruiken is. Dit is belangrijke informatie voor de toekomstige aannemer.

Waarom zijn deze onderzoeken uitgevoerd?

Deze onderzoeken zijn ter voorbereiding van de aanleg van de haven uitgevoerd. Door deze onderzoeken nu al uit te voeren, hoeft de aannemer dit later niet meer te doen en kan hij sneller starten met de aanleg van de haven. Hierbij moet de aannemer wel rekening houden met de uitkomsten van de onderzoeken. Zo moet hij onder begeleiding van een archeoloog graven en maatregelen nemen om de flora en fauna te beschermen.