Underground challenge: Studenten enthousiasmeren voor werkveld bodem en ondergrond

Gepubliceerd 11 juli 2019

Het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs (KOBO HO) wil binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Juul Osinga, KOBO HO-ambassadeur regio oost: “Om studenten kennis te laten met het werkveld en hen hiervoor te enthousiasmeren, organiseren we verschillende activiteiten, waaronder de zogeheten Underground Challenge.”

Om de verbinding met de student te maken focuste KOBO HO aanvankelijk op stages en afstudeerprojecten, vertelt Osinga: “Dat leverde niet altijd de gewenste resultaten, omdat de vraag vanuit andere sectoren en werkvelden daar ook groot is. Daarom ontwikkelden we zo’n twee jaar geleden het ‘Underground Challenge’-concept. Zo’n challenge houdt in dat we een groep studenten op een hogeschool een dagdeel, of een hele dag meenemen rond een ondergrondse opgave uit de praktijk. De thema’s worden veelal aangedragen door een gemeente, een provincie, of een waterschap.”

Van zoutcavernes tot circulair watergebruik in de landbouw

“Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor – maar ook risico’s van – het opbergen van afvalstoffen in lege zoutcavernes”, vervolgt Osinga. “Of aan ‘verzilting en circulair watergebruik in agrarisch gebied’. Rond dergelijke thema’s gaan de studenten in groepjes aan de slag met een opdracht waarvan ze hun uitwerking aan het einde van de dag presenteren. Voor de beste, of mooiste presentatie is er dan een leuke prijs beschikbaar.”

Verschillende disciplines samenbrengen

Inmiddels heeft Osinga zelf twee challenges begeleid: bij de Saxion Hogeschool Deventer voor zo’n 100 2e jaars en bij het Aeres Hogeschool Almere voor ongeveer 40 3e en 4e jaars. “We proberen tijdens zo’n challenge meerdere studierichtingen samen te brengen. Dat is wat je ook in de praktijk van het werkveld bodem en ondergrond ziet: verschillende opgaven worden steeds vaker met elkaar verbonden en een monodisciplinaire benadering biedt dan geen uitkomst meer. Je hebt ook collega’s van andere disciplines nodig.”

Bewustwording van inhoud werkveld

Op de vraag hoe de studenten de challenges waarderen, zegt hij: “Vooral het feit dat de studenten in aanraking kwamen met studenten van andere opleidingen wordt als meerwaarde gezien. Het is leuk om op integrale wijze samen aan het oplossen van een opgave te werken. Maar soms zeggen mensen aan het einde van zo’n dag ook: ‘nu weet ik zeker dat ik niets met bodem en ondergrond ga doen’. Maar ik hoor ook hele enthousiaste verhalen: ‘dit is toch wel hartstikke leuk’. Zo’n challenge helpt de studenten in ieder geval zich bewust te worden wat het werkveld inhoudt.”


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond