Het UP gaat de regio in!

Gepubliceerd 25 november 2019

Platformbijeenkomst Rotterdam

Met de hoed in de hand komt met door het ganse land. Een oud spreekwoord wat nog steeds even relevant is in onze tijd. Het Convenant Bodem en Ondergrond handelt niet alleen naar dit spreekwoord bij haar financiering van kennisprojecten door het hele land maar stimuleert ook onderlinge uitwisseling in de regio. Zo’n uitwisseling dag was 3 oktober. Nederland kwam bijeen in de Centrale Bibliotheek Rotterdam om te discussiëren over de vereiste kanteling om bodem/ondergrond als voorwaarde te gaan zien het bij de ambities in de stad, waarbij de locatie met haar publieke functie naast de futuristische Markthal diende als analogie voor het gedachtegoed van de dag: de toekomst.

Niet alleen de medewerkers van de gemeente Rotterdam en haar ingenieursbureau waren in grote getale aanwezig, zij leverden ook de bevlogen dagvoorzitter Wil Kovacs en specialist op de Rotterdamse situatie Joost Martens. Het programma startte met een film die is gemaakt voor de lancering van het rapport ‘Common Grounds voor ondergrondse infra’. Ter reflectie liet Joost een filmpje zien van bijna tien jaar geleden met ongeveer dezelfde strekking: een overvolle ondergrond in het stedelijk gebied. De verjaarde animaties en editing lieten ons inzien dat het probleem niet nieuw op de agenda staat en dat terwijl we weten dat er nog zoveel bij moet worden gelegd. Gelukkig stond het programma van de dag in het teken van het delen oplossingen.

Onze eigen Jos van Wersch van het UP/Bodem+ suste het publiek door het kennisprogramma toe te lichten en duidelijk te maken hoeveel energie er achter dit dossier zit: dit was pas de tweede van vier thematische regiobijeenkomsten.

De dag draaide, net als het UP, om de kennis die de deelnemers konden gebruiken. Daarom konden de deelnemers op basis van een aantal korte praatjes kiezen bij welke projecten ze langs wilden en dus met welke informatie ze die dag naar huis zouden gaan. En wat een keuze hadden ze.

Edith Boonsma en Gijsbert Schuur van COB gaven het project ‘Vol onder maaiveld’ een nieuwe draai met inspiratie uit techniek en ontwerp. Marije Ploeg en Martijn Mekkink gingen op zoek naar de onderbelichte rol van bodem in de instrumenten van de Omgevingswet. RHDHV’s Marco Vergeer, duizendpoot rond het UP, ging samen met Marianne Langenhoff van de gemeente Utrecht in op de relatie van de Domstad met haar grondwater. Vanuit de grootste gemeente van Nederland, namen Lidwien Besselink en Sten Kamps het voortouw met een analyse voor koppelkansen. Deelnemers bleven niet stilzitten en mochten aan het einde van de sessie proeven aan de ontwerptool die de bodem integraal meeneemt in de architectuur en stadsplanning met als casus de omvorming van bedrijventerreinen naar leefbare woonwijk in Amsterdam zuidoost.

De dag werd beklonken met een plenaire sessie waarin gezocht werd naar de acties die voor de lange termijn op de agenda moesten en die acties die morgen al gedaan kunnen worden. Dat laatste laaghangende fruit werd door Wil op ludieke manier in de vorm van appeltjes in de boom gehangen, dicht op de bodem, de horizonblikken in de kruin op dat we ze allemaal zagen hangen. Het was duidelijk dat het een enerverende middag was geweest die veel gedachten had losgemaakt. Het eindresultaat was dat er meer appel dan boom te zien was.

Het UP wil graag via de organisatie Platform Bodembeheer Linda Maring, Marco Vergeer Rianne van den Meiracker bedanken voor hun inzet voor deze bijeenkomst. De volgende bijeenkomsten staan nog niet gepland dus houd de mail in de gaten voor aankomende bijeenkomsten


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond