Verslag managers werkbijeenkomst 2 juli 2019

Gepubliceerd 2 september 2019

Op dinsdag 2 juli van 16.30 tot en met 18.30 uur vond de Managers Werkbijeenkomst plaats in het Oude Stadhuys van Gouda. De bijeenkomst stond in het teken van “organisatie en financiering bodembeheer na 2020”.

Tijdens de bijeenkomst is gediscussieerd en gesproken over de volgende drie vragen:

  1. Wat is de gezamenlijke opgave na 2020?
  2. Wat zijn mogelijke samenwerkingsvormen?
  3. Hoe kunnen we die opgave organiseren en financieren?

Uit deze gesprekken kwamen verschillende beelden, die verder uitgeschreven zijn in het verslag.

De opgehaalde beelden zullen worden ingebracht in het proces om te komen tot bestuurlijke afspraken over de organisatie en financiering van het bodembeheer na 2020 dat na de zomer zal starten.