Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS

Gepubliceerd 18 november 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost.

Aankondiging via kamerbrief

In de kamerbrief van 13 november 2019 heeft de minister van Milieu en Wonen de ontwerp wijziging van het Bbk al aangekondigd. Het betreft één van de maatregelen voor de oplossing van de knelpunten die zich momenteel voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Internetconsultatie

Reageren op het ontwerp wijziging van het Besluit bodemkwaliteit is mogelijk tot en met 22 november 2019 via internetconsultatie. Het ontwerpbesluit is via een zogenaamde spoedprocedure tot stand gekomen, waardoor inwerkingtreding op zeer korte termijn kan plaatsvinden.