Heb aandacht voor bodem en ondergrond in de omgevingsvisie

Gepubliceerd 3 februari 2020

De grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving raken het beleid op het gebied van bodem en ondergrond. Om die reden zijn VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Deltares het project “Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies” (BOGO) gestart.

Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen.

Grenzen bereikt

We bereiken in Nederland op tal van plekken de grenzen van wat het bodem-watersysteem ons kan bieden. Opgaven als klimaat en energie vragen veel ondergrondse ruimte, terwijl op veel plaatsen de bodem en ondergrond nu al intensief worden gebruikt. We gaan “voelen” dat niet alles meer kan en past in de beschikbare ruimte en dat keuzes gemaakt moeten worden. Daarom is het van belang om het benutten en beschermen van bodem en ondergrond beter in balans brengen.

Keuzes maken

Gemeenten zullen meer en meer keuzes moeten maken in plaats van zaken alleen maar slim met elkaar te blijven combineren en optimaliseren. Om de afweging in die keuzes goed te onderbouwen is het zichtbaar maken van de (on)mogelijkheden van bodem en ondergrond essentieel.

Project BOGO

In het kader van dit project hebben VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Deltares met zo’n 100 geïnteresseerde gemeenten de relatie gelegd tussen maatschappelijke opgaven en de gevolgen daarvan voor de ondergrond. Zo is er een beeld geschetst van de opgave die daar ligt. Beter vooraf plannen is daarbij van belang. Ook zullen er bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. De aanpak zoals is ontwikkeld in het project BOGO gaat niet de diepte in, maar zet een beweging in de gang. (bron: vng.nl)