Consultatie nieuwe EU Soil Strategy

Gepubliceerd 9 november 2020

Vitale bodems zijn essentieel om klimaat- en biodiversiteitsdoelen uit de Europese Green Deal te bereiken. Als onderdeel van de EU biodiversiteitstrategie voor 2030, wordt de huidige strategie geactualiseerd met onder andere bodemdegradatie en duurzaam landgebruik (‘land degradation neutrality’). Inspreken kan van 5 november 2020 tot 3 december 2020 (midnight Brussels time).

Doelen zijn:

  • bodemvruchtbaarheid beschermen
  • erosie en bodemafdekking verminderen
  • toename organische stofgehalten van bodems
  • identificeren van verontreinigde locaties
  • herstel van gedegradeerde bodems
  • definiëren wat een ‘goede ecologische status’ voor bodems betekent