Cop Afbouw IBC Nazorg / enquête

Gepubliceerd 11 november 2020

In Nederland zijn er nog zo’n 550 nazorg IBC-locaties met verontreinigingen die de samenleving alleen al aan beheer 6 tot 10 miljoen euro per jaar kosten. Bij de afbouw van nazorg valt, naast financiële winst, ook winst in ruimtegebruik te behalen. Een win-win situatie dus.

De CoP Afbouw IBC Nazorg is in 2019 opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC-locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren). Deze nazorg is een grote kostenpost en het betreft vaak locaties waar, door nieuwe inzichten en nieuwe technieken, een andere aanpak mogelijk is. Daarom heeft het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) aan de wieg gestaan van de oprichting van de CoP Nazorg IBC Locaties.

Enquête en lopende Activiteiten

De CoP afbouw IBC Nazorg is de afgelopen twee jaar diverse activiteiten gestart om probleemhebbers te betrekken en de afbouw een impuls te geven. Inmiddels zijn een aantal probleemhebbers o.a. door middel van kennisvouchers aan de slag gegaan met het inventariseren van de mogelijkheden voor afbouw op de IBC locaties. Toch bereikt de CoP IBC nog lang niet alle probleemhebbers en wil het de activiteiten evalueren om te bepalen hoe het vervolg van de Cop eruit zou moeten zien. Hiervoor is een enquête uitgezet.

Door het delen van uw ervaring en mening in deze enquête helpt u ons en neemt het ongeveer 5 á 10 minuten van uw tijd in beslag. Deelname aan het onderzoek is anoniem en de resultaten van het onderzoek worden op totaalniveau geanalyseerd. Bent u niet bekend met de activiteiten van de CoP Afbouw IBC nazorg ? Ook dan is uw input zeer waardevol voor ons!

KliK aan! : Enquête


Lopende activiteiten van de CoP

Nieuwe financieringsvormen voor afbouw IBC

Er zijn ideeën ontwikkelt om meerwaarde te creëren door de inzet van meervoudige investeringen en het concept Mutual Gains. Dit heeft een brug geslagen naar nieuwe financieringsvormen om de afbouw van IBC verder op gang te krijgen.

Kennisvouchers

De kennisvouchers zijn er voor beheerders van IBC-locaties. De vouchers bieden ondersteuning, kennis en informatie bij het initiëren van de afbouw van locaties. Er zijn een aantal vouchers uitgedeeld. Voorbeelden hiervan zijn IBC locatie en voormalig gasfabrieksterrein de verademing en de voormalige stortplaats Buytenpark te Zoetermeer die beiden via de met de vijf van schijf methodiek zijn geïnventariseerd op kansen voor afbouw. Daarnaast zet de gemeente Zwolle via een fytoremediation project vol in op meervoudigheid van oplossingen via combinaties van verontreinigd grondwater en het op een natuurlijke wijze reinigen en terugbrengen van dat grondwater.
De Verademing: Dit betreft een terrein van een voormalige gasfabriek.

Rondetafelbijeenkomsten

Met de afronding van het UP Bodem en Ondergrond wordt er ook gezocht naar een opvolger voor de CoP IBC Nazorg. Om partijen te interesseren om het stokje over te nemen worden twee rondetafelbijeenkomsten georganiseerd.

Werkplaatsbijeenkomsten

Als vervolg op de rondetafelbijeenkomsten worden er met de werkplaatsbijeenkomsten concreet aan een werkvorm gewerkt met geïnteresseerde partijen.

Artikelen

In Tijdschrift Bodem zijn er verschillende artikelen geplaatst over de afbouw van IBC locaties. Zie links bij meer info.


Meer informatie en achtergrond

• 6 november: bijeenkomst CoP IBC nazorg i.s.m. BodemBreed Forum

Artikel tijdschrift Bodem Afbouw van nazorg en IBC-locaties

• Enquête Afbouw nazorg IBC-locaties

• Afbouw nazorg, ‘is het glas halfvol of halfleeg?’ Column Geert Roovers

• Nieuwe financieringsmodellen + voorbeelden afbouw van Dordrecht en Overijssel

• Kick off verslag CoP IBC Nazorg

• www.cop-ibc.nl

. Eindrapport kennisvraag: studie naar soorten IBC-locaties, in overleg met stakeholders, handelingsperspectief bieden