CoP Nazorg IBC Locaties - informatie over kennisvoucher

Gepubliceerd 23 april 2020

Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis  en informatie bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak? Dan is een kennisvoucher voor u interessant. Met een kennisvoucher kunt u een concrete vraag over de aanpak voorleggen aan experts.

Praktijkvoorbeeld 1: waar kan ik de kennisvoucher voor gebruiken?

Pim Middeldorp (Omgevingsdienst Haaglanden) heeft voor de regio Haaglanden een inventarisatie gedaan naar IBC en nazorglocaties die potentie hebben voor mogelijke afbouw. Die eerste inventarisatie langs de bestaande IBC locaties was nodig om tot die locaties te komen waar een duidelijke kans ligt om het verschil te maken ten opzichte van de huidige doorlopende oneindige nazorg. Pim wil de kennisvoucher inzetten om via een verbrede analyse de mogelijkheden te verkennen voor afbouw voor twee locaties in de regio Haaglanden.

Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een externe adviseur die deze eerste analyse uitvoert. Deze kan aan de hand van de schijf van vijf methode worden uitgevoerd (ervaringen hiermee zijn opgedaan in Dordrecht voor een 8-tal IBC locaties).

taart van 5

Praktijkvoorbeeld 2: initiatief zuiverende groene steden in Overijssel

De provincie Overijssel en bevoegd gezag gemeenten slaan de handen ineen om op verschillende locaties fytotechnieken in het binnenstedelijkgebied te gaan integreren. Fytotechnieken zijn technieken gebaseerd op groene inrichting met bodem en andere gewassen. De fytoremediatie technieken worden gebruikt om op gebiedsschaal een (gestage) kwaliteitsverbetering van bodem en grondwater te creëren. Het unieke en vernieuwende is dat, door plaatsing van 'zuiverend groen' op strategische plekken in de stad en omgeving, én de leefbaarheid in de omgeving wordt vergroot én een gestage kwaliteitsverbetering van grond en grondwater over langere termijn wordt gerealiseerd.

Bij dit project is het van belang om de meervoudige waarde (van bodem, ondergrond, grondwater, groen, stad etc) te laten zien. Om te kijken of er andere belanghebbenden kunnen worden betrokken bij deze aanpak. De kennisvoucher wordt ingezet om een bijeenkomst te organiseren (met hulp van Bodem+/ UP) om met verschillende belanghebbenden te verkennen welke financieringsconstructies voor een meervoudige opgaven mogelijk zijn.

Wat biedt een kennisvoucher?

Met een kennisvoucher kunt u een externe adviseur maximaal drie dagen inzetten ter ondersteuning van uw plan van aanpak voor de afbouw van uw IBC-locatie. De externe adviseurs komen van adviesbureaus, kennisinstellingen en medeoverheden. Interesse in een kennisvoucher?


Aanvraagformulier