Handreiking bemonstering PFAS geactualiseerd

Gepubliceerd 24 juni 2020

Het bemonsteringsprotocol PFAS van het expertisecentrum PFAS is geactualiseerd naar de laatste inzichten over PFAS. Deze door de VKB aangepaste handreiking is kortgesloten en afgestemd met de VVMA en het Expertisecentrum PFAS, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking.

Handreiking bemonstering PFAS geactualiseerd

In opdracht van de VKB is het bemonsteringsprotocol PFAS van het expertisecentrum PFAS geactualiseerd naar de laatste inzichten over PFAS. Deze aangepaste Handreiking PFAS bemonsteren is kortgesloten en afgestemd met de VVMA en het Expertisecentrum PFAS, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking. Omdat de kennis over de bemonstering van PFAS nog steeds in ontwikkeling is, is er voor gekozen het een handreiking te laten zijn en er geen NTA of SIKB-protocol van te maken. Dit om nieuwe inzichten in de toekomst snel te kunnen verwerken.

Wijzigingen

Ten opzichte van het protocol is er nu in de handreiking:

  • duidelijker onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die genomen moeten worden om contaminatie tegen te gaan en maatregelen om opname/het blijven plakken van PFAS aan materiaal tegen te gaan
  • passages aangepast die raakvlakken hebben met AP04 en AS SIKB 3000 waardoor ze op elkaar aansluiten
  • de tekst aangepast over PFAS en veilig werken met onder andere een verwijzing naar website van de CROW voor nieuwe SRCarbo-waarden
  • uitgelegd wat de verschillen zijn tussen PFAS, fluorpolymeren en gefluoreerde polymeren
  • verwijzingen opgenomen naar BRL-protocollen waarin staat aangegeven dat contaminatie en het verlies van stoffen uit het monster zo veel mogelijk voorkomen moeten worden
  • een lijst met voorbeelden van fluorpolymeren opgenomen
  • een lijst met afkortingen en aanvullende bronnen opgenomen
  • uitleg gegeven wanneer een stof PFAS en fluorpolymeer vrij is

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op verpakking (toegestane potten/flessen van de te nemen monsters). Deze zijn van toepassing vanaf de publicatie van dit bericht:

Tabel verpakking
Kennisdocument PFAS veldwerk en analyse (juli 2019 website RWS (Rijkswaterstaat) Bodem+) Handreiking PFAS bemonsteren versie 1.0 (25 juni 2020 website RWS Bodem+)
Bewaren van grondmonsters

HDPE, PP potten/flessen

Glazen, PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen
Bewaren van waterbodemmonsters

HDPE, PP potten/flessen

Glazen, PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen
Bewaren van vloeibare (schenkbare) slib- en waterbodemmonsters

HDPE, PP potten/flessen

PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen (geen glas)
Bewaren van watermonsters

HDPE, PP potten/flessen

PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen (geen glas)

(bron: VKB)