Kamerbrief over granuliet en analyseresultaten acrylamide in oppervlaktewater van de Kraaijenbergse plas en Moleneindse Waard

Gepubliceerd 5 november 2020

Staatssecretaris Van Veldhoven  informeerde op 30 oktober 2020 de Tweede Kamer over de analyseresultaten voor de bemonstering van het oppervlaktewater van de Kraaijenbergse plas. Zij stuurt de analyses van de Moleneindse Waard uit het project Over de Maas mee met de Kamerbrief.

Vanwege zorgen in de Tweede Kamer over de langetermijneffecten van nuttige toepassing van granuliet, zijn op suggestie van de heer Kuijken door Rijkswaterstaat aanvullende metingen verricht. Deze monsters zijn genomen van oppervlaktewater waar in het verleden eerder granuliet is toegepast, en zijn vervolgens door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd op de eventuele aanwezigheid van acrylamide.

De conclusie van deze laboratoriumonderzoeken is dat in geen van de betreffende oppervlaktewatermonsters uit de Kraaijenbergse plas acrylamide is aangetoond (bij een aantoonbaarheidsgrens van < 0,05 µg/l). Hier is in 2016 granuliet toegepast. Ook in het oppervlaktewatermonster uit de Moleneindse Waard (onderdeel van het project Over de Maas)) is geen acrylamide aangetoond (bij een aantoonbaarheidsgrens van < 0,05 µg/l).