Kennissessie Aanvullingsspoor Bodem sluit aan bij de dagelijkse praktijk

Gepubliceerd 12 februari 2020

De kennissessie Bodem, op woensdag 29 januari 2020, werd druk bezocht door professionals van onder andere gemeenten, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat.

Expert Martin van Gelderen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) nam iedereen mee in de laatste stand van zaken rondom het Aanvullingsspoor Bodem, dat onderdeel is van de Omgevingswet. Van Gelderen besprak achtereenvolgens in welke onderdelen bodem aan bod komt in de Omgevingswet en wat daarvan de stand van zaken is. Daarna kwamen de andere invalshoeken voor bodem aan bod, de belangrijkste bepalingen en wat dit gaat betekenen voor de andere overheden.

Er was genoeg ruimte voor discussie en daar maakten de deelnemers goed gebruik van. Er zijn zeer veel vragen gesteld. Sommige wat meer algemeen van aard zoals; wat zijn de financiële gevolgen voor de omgevingsdienst en bestuurders en de status van het BAL? Andere vragen gingen dieper in op de materie en gingen onder andere over stortplaatsen, het toepassingsbereik van meststoffen en de druppelzones van asbestdaken. Ook was er veel interesse in de handvatten die in de maak zijn, zoals in de toolbox grondwater, de bodemfunctieklassekaart en wat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bodem gaat opleveren. Veel antwoorden komen terug in de FAQ’s over de Aanvullingswet bodem op de website, maar ook in het thema bodem op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Uit de grote opkomst en de vele vragen blijkt wel dat veel vraag is naar informatie en uitwisseling op dit vakgebied. ‘’De kennis die gedeeld werd sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk’’, was een van de reacties.

Deze kennissessie was onderdeel van een serie die worden georganiseerd vanuit de ‘Veranderopgave Rijk’. Er staan nog diverse kennissessies op de planning, waarvoor u zich nog kunt opgeven. (bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl)