Meldpunt bodemkwaliteit over naar nieuwe versie SIKB-protocol

Gepubliceerd 30 april 2020

Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het SIKB-protocol 0101.

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft een standaard gedefinieerd om bodeminformatie digitaal uit te wisselen. Het Meldpunt bodemkwaliteit voldoet nu aan een oude versie van deze standaard. Met de nieuwe release wordt aangesloten op versie 14.0.0 van het protocol.

Met elke melding wordt een XML-bestand meegestuurd, dat alle meldinformatie bevat. Het bevoegd gezag kan dit bestand gebruiken om in te lezen in het eigen registratiesysteem.

Het Meldpunt bodemkwaliteit kan ook bestanden importeren. Dit wordt gebruikt door melders, die alle meldinformatie digitaal beschikbaar hebben. Dit zijn vooral de grondbanken.

Als u hierover meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit. Door de recente omstandigheden kunt u uw vragen tijdelijk niet telefonisch stellen. Stel uw vraag via het helpdeskformulier of per e-mail (informatiepuntwvl@rws.nl). Zo nodig neemt een medewerker telefonisch contact op. Vermeld daarom uw telefoonnummer.