Model bodembeleid PFAS voor gemeenten

Gepubliceerd 13 januari 2020

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten (pdf, 522 kB) ontwikkeld. Het document dient ter ondersteuning van gemeenten die het lokale beleid voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart willen aanvullen met beleid voor PFAS.

Versnelling lokaal bodembeleid voor PFAS

Tijdens het Kamerdebat op 14 november 2019 heeft de Minister voor Milieu en Wonen aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een modeltekst komt waarmee gemeenten de bodemkwaliteitskaart kunnen aanvullen met PFAS. Samen met de eerdere wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (versnelling vaststellingsprocedure lokaal beleid) faciliteert deze modeltekst dat gemeenten sneller lokaal beleid kunnen maken en vaststellen.

Afwegingskader en model nota bodembeheer

Het ‘Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten’ bevat aan de ene kant een afwegingskader voor de onderzoeks- en beleidsfase bij het aanvullen van een bodemkwaliteitskaart met PFAS. Aan de andere kant bevat het concrete modelteksten die gebruikt kunnen worden als aanvulling bij de nota bodembeheer.

Werkgroep PFAS

Het document is opgesteld onder regie van de werkgroep PFAS. De werkgroep PFAS bestaat uit bodemspecialisten van decentrale overheden en Rijkswaterstaat Bodem+. De werkgroep bespreekt interpretatievraagstukken rond het tijdelijk handelingskader PFAS en adviseert het interbestuurlijk kernteam PFAS over oplossingen.