Rijkswaterstaat gunt verwijdering baggerspecie uit Averijhaven Velsen aan Van Oord

Gepubliceerd 14 oktober 2020

Het ontwerpen en uitvoeren van de verwijdering van baggerspecie uit het Averijhavendepot in de gemeente Velsen wordt uitgevoerd door Van Oord Nederland B.V. Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor de werkzaamheden, die starten in het voorjaar van 2021.

Aanbesteding op basis van EMVI

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op techniek (afstemming ontwerp en uitvoering) en omgevingsmanagement.

Het contract met Van Oord Nederland heeft een looptijd van 1,5 jaar en kent een opdrachtsom van ruim 18 miljoen euro.

Averijhaven als depot

De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. De baggerspecie (ongeveer 850.000 m3) wordt nu door Van Oord uit het depot gehaald en opgeslagen in 1 van de overige Rijksdepots. Hiermee ontstaat ruimte voor de realisatie van een haventerrein. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in maart 2021 en duurt het project een jaar.

Averijhaven Velsen

Ontwikkeling tot Energiehaven

Na het verwijderen van de baggerspecie wordt de Averijhaven ontwikkeld tot Energiehaven. Deze nieuwe haven vormt een belangrijke uitvalbasis voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken die de komende jaren in zee worden gebouwd. Het ministerie van IenW, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hiervoor een convenant ondertekend.

Baggermethode

Voor het verwijderen en transporteren van de baggerspecie uit de Averijhaven wordt gebruik gemaakt van een hydraulische baggermethode. De baggerspecie wordt door middel van een snijkopzuiger vanuit het depot via een volledig gesloten systeem overgebracht naar een transportschip. Hiervoor wordt een persleiding over de dijk van het depot aangelegd. De stabiliteit van de ringdijk wordt continu gemonitord door middel van een meetsysteem.

Vervolgens wordt met het schip de bagger weggebracht naar Rijksdepot De Slufter. Op die manier wordt het aantal transportbewegingen en het aantal keer (ont-)koppelen van persleidingen geminimaliseerd. De mogelijkheid bestaat dat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog gaat.