Save the date

Gepubliceerd 29 juni 2020

Follow Up met datum en locatie

Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:

Festival Follow UP “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.

Op woensdag 25 november 2020 willen we:

  • een succesvolle samenwerkingsperiode van tien jaar vieren,
  • de opgedane kennis en inzichten met jullie delen,
  • het versterken van de verbinding tussen de netwerken van energie, klimaatadaptatie, landbouw, circulaire economie en bodem en ondergrond,
  • het stokje als uitvoeringsteam doorgeven aan de netwerken die verder samenwerken aan een duurzaam gebruik en beheer van bodem en ondergrond.

Kalvermelkfabriek - Loods 7 - 3Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt en het stimuleert en ondersteunt de transitie naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Dit gebeurt onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling, zodat de focus langzaam verschuift van de nalatenschap uit het verleden naar eigenaarschap rond actuele maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Over de eigen grenzen heen kijken en samenwerking is hierbij essentieel. Door samenwerking krijgen de bodem en ondergrond letterlijk, maar vooral ook figuurlijk de veerkracht die nodig is.

Hybride festival

Festival Follow UP wordt een hybride festival! Dit houdt in dat je als deelnemer live of online deelneemt aan het festival. Om dit te kunnen realiseren werken wij hard aan een flexibel programma, dat gemakkelijk aangepast kan worden aan de geldende RIVM richtlijnen in november. Houd er daarom rekening mee dat het programma onder voorbehoud is.

Programma en locatie

25 november staat de gehele dag in het teken van Follow UP. In de ochtend zetten we de successen van de regionale projecten centraal en bieden we alle deelnemers een ruime keuze aan online content. Denk bijvoorbeeld aan podcast interviews met experts of inspirerende videopitches. Het gezamenlijke programma start live om 13.00 uur met een plenaire opening met onder andere de lancering van de TerrAgenda. Dit is voor online deelnemers via een livestream te volgen. Aansluitend is er een workshopprogramma, met zowel live als digitale subsessies. De hele dag kun je op een creatieve manier kennisnemen van actuele producten en tools en wordt er (ook online) ruimte geboden om je netwerk te vergroten. Om 17.00 uur sluiten we het festival gezamenlijk af.

Wil je een inhoudelijke bijdrage leveren, meld je dan voor 24 augustus aan. Kijk hier voor een overzicht van alle mogelijkheden en het aanmeldformulier. Begin september stellen we op basis daarvan een definitief programma samen.

Festival Follow UP vindt plaats in De Fabrique in Utrecht. Alle live deelnemers  zijn vanaf 12.00 uur van harte welkom voor een lunch (we hopen circa 200 deelnemers op locatie te kunnen ontvangen). Na de plenaire afsluiting is er een aansluitende netwerkborrel.

Inschrijven

Na de zomer ontvang je per mail een uitnodiging met een link naar het registratieformulier. Op het formulier kun je je voorkeur aangeven voor live deelname in de Fabrique of online deelname vanuit huis. Een definitieve bevestiging van je type deelname ontvang je in een later stadium.

De bodem en ondergrond raakt, zoals je weet, veel verschillende sectoren en maatschappelijke thema’s. We laten deze diversiteit uiteraard op het festival zien. En we zien dat graag terug in onze bezoekers. We stimuleren je dan ook een introducé mee te nemen, zoals een collega, werkkennis of vriend uit een aanpalend werkgebied (energie, klimaat, landbouw, circulaire economie, ruimtelijke ordening).

Reserveer de datum alvast in je agenda. Ik zie je graag (op welke manier dan ook) op 25 november! Voor vragen kun je contact opnemen via followupfestival@congresbureau.nl of 030 275 96 22.

Hartelijke groet,
Corné Nijburg
Programmamanager Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

logo's partners