De SDGs, is Europa goed op weg om ze te realiseren?

Gepubliceerd 10 december 2020

Is Europa goed op weg met het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen? Het Sustainable Development Solutions Network en het Institute for European Environmental Policy doen verslag over de vorderingen in 2020. Ze kijken ook naar het effect van COVID19 op het bereiken van de doelen.

COVID19

Het effect van COVID19 heeft niet alleen impact op SDG3, gezondheid. Het straalt door naar alle doelen zoals toename van armoede, teruglopende economie, versterken ongelijkheid, terugloop innovatie en duurzame consumptie en productie.

Grootste Europese uitdagingen

Het beheersen van de pandemie zelf en het herstel van de schade daarvan zijn de topprioriteit. Daarnaast ligt de grootste uitdaging in de transitie naar duurzame voedingspatronen en verduurzaming van de landbouw én de aanpak van klimaatverandering en het herstel van biodiversiteit. En tegelijkertijd het gelijk trekken van de levensstandaard tussen landen en regio’s.

Hoe doet Nederland het?

Nederland is een middenmoter. Onze mondiale handel en wandel maakt dat we meer dan gemiddeld bijdragen aan verspilling van grondstoffen, land en slechte arbeidsomstandigheden elders in de wereld. Als we de SDGs opdelen naar sferen, een economische, een sociale en een ecologische sfeer, dan is helaas de conclusie dat we met name slecht scoren in de ecologische sfeer, ook al is daar sprake van enige verbetering. Werk aan de winkel dus, maar dan voor ecologie en milieu!

Lees het hele rapport.