Special issue Tijdschrift Landschap over bodem, landgebruik en landschap

Gepubliceerd 1 december 2020

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek heeft in samenwerking met het Initiatief Bewust Bodemgebruik een themanummer rondom bodem, landgebruik en landschap uitgebracht. De essays onderbouwen de TerrAgenda voor vitale bodems in Nederland.

Met het afronden van het 2e Bodemconvenant en de start van onderhandelingen over nieuwe afspraken is het reëel om onder ogen te zien dat er heel veel is gebeurd op bodemgebied, maar dat er ook nog veel opgaven liggen. Zoals Jos Dekker in zijn redactioneel bij dit nummer schrijft: “bodemkwaliteit is meer dan ‘geen verontreiniging’, net als gezondheid veel meer is dan ‘niet ziek zijn’”. Dit nummer van Landschap toont het brede palet en onderbouwt de agendapunten van de TerrAgenda.

Daarom, lekker lezen: https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/jaargang-37-2020/