Stop Landdegradatie in Nederland! Omarm het natuurlijk systeem en maak slimme keuzes

Gepubliceerd 9 december 2020

Een vitale bodem is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. Herstel van ecosystemen en land is dan ook onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze white paper laat niet alleen zien wat landdegradatie is, maar ook hoe je gedegradeerd land herstelt en duurzaam beheert.

SDG15.3

In 2017 is Rijkswaterstaat samen met het Initiatief Bewust Bodemgebruik en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, een dialoog gestart naar een robuuste bodem onder de SDG’s. Een vitale bodem is immers onmisbaar om deze duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een van deze doelen betreft de bodem zelf, SDG 15.3 ‘Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen , ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is’. Maar hoe vertaal je deze opgave naar de situatie in ons land? Deze vraag gaf Rijkswaterstaat mee aan ‘Het Groene Brein’ om in gesprek met bodem- en landgebruikers, beleidmakers en wetenschappers verder te brengen.

Landdegradatie in Nederland

Vanuit de druk op land en bodem is landdegradatie in beeld gebracht. Daarbij is gekeken naar landbouwbodems, maar ook naar bodems in de stad. Niet alleen vormen van landdegradatie worden benoemd, zoals afdekking, teruggang in organisch stofgehalte en verdroging, maar ook oplossingsrichtingen worden aangegeven. Sommige oplossingen zijn te vinden in beheersmaatregelen, een ander bemestingsregime of peilbeheer; andere oplossingen vragen om gedrags- of systeemverandering, zoals beloning van ecosysteemdiensten. Deze vragen soms om vergaande samenwerking.

Actieprogramma TerrAgenda

Deze white paper geeft ingrediënten om verder aan te werken. Het is dan ook een onderlegger voor de TerrAgenda, een agenda voor vitale bodems in 2030. Daar is één van de actiepunten ‘zet landdegradatie op ‘0’’. Meer informatie of meedoen? Lees de white paper Stop landdegradatie in Nederland en kijk op https://bewustbodemgebruik.nl/wij_doen/stop-landdegradatie-in-nederland/.


copyright Rozemarijn de Kwaasteniet, (w)aardewoord