Taskforce PFAS: overheid en bedrijfsleven werken samen aan kortetermijnoplossingen

Gepubliceerd 10 februari 2020

De Minister voor Milieu en Wonen heeft in november 2019 de Taskforce PFAS ingesteld. In de taskforce PFAS werken de overheden en het bedrijfsleven samen om acute regio-overschrijdende knelpunten in het grondverzet en baggerwerk als gevolg van PFAS op te lossen. Dit doen zij onder het voorzitterschap van Hans van der Vlist.

Inventarisatie van knelpunten en zoeken naar oplossingen

In de afgelopen periode lag de focus op inventarisatie van de PFAS-knelpunten bij de achterban. Er zijn meerdere enquêtes bij bedrijven en overheden uitgezet. De Taskforce werkt momenteel aan een advies op het knelpunt hoe om te gaan met afvalwater via directe en indirecte lozingen uit depots en stortplaatsen. Daarnaast werkt zij aan het knelpunt grond en bagger in diepe plassen. Voor grond en bagger in diepe plassen lopen diverse onderzoeken, die rond april zijn afgerond. Daarna zal aan de oplossing gewerkt worden.

Op onze website staat meer informatie over de taskforce PFAS.