Tranche 2 van Basisregistratie Ondergrond in werking

Gepubliceerd 15 januari 2020

Op 1 januari 2020 trad Tranche 2 van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking. Dat betekent dat bronhouders gegevens van de nieuwe registratieobjecten moeten aanleveren aan de BRO. Na een overgangstermijn van een half jaar moeten zij deze gegevens ook verplicht gebruiken.

De BRO wordt stapsgewijs opgebouwd. Het programma BRO werkt daarom in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan.

Tranche 2

Tranche 2 trad op 1 januari 2020 in werking. Sindsdien moeten bronhouders de bijbehorende registratieobjecten uit Tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren. Tranche 2 bestaat uit de volgende 8 registratieobjecten:

  • Booronderzoek | Geotechnische Boormonsterbeschrijving
  • Booronderzoek | Geotechnische Boormonsteranalyse
  • Wandonderzoek | Bodemkundige wandbeschrijving
  • Modellen | Bodemkaart, Geomorfologische kaart, Hydrogeologisch model (REGIS II), GeoTOP, Digitaal Geologisch Model (DGM)

Tranche 2 basisregistratie ondergrond

De aanleverplicht voor de modellen ligt bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wandonderzoek wordt vaak door Wageningen Environmental Research gedaan. Daarnaast kan het voorkomen dat ook andere bestuursorganen, zoals gemeenten en rijksdiensten opdrachten uitzetten om bodemkundige boorprofielen te verzamelen en te beschrijven. Maar de meeste bronhouders zullen dus aan de slag moeten gaan met de aanlevering van de geotechnische boormonsterbeschrijving en -analyse.

Tranche 1

Tranche 1 omvatte grondwatermonitoringsputten, geotechnische sondeeronderzoeken en de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen. De laatsten worden over het algemeen alleen door Wageningen Environmental Research en een enkel bedrijf aangeleverd. De andere bronhouders zijn in 2019 dan ook aan de slag gegaan met grondwaterputten en sonderingen.

Hoe meer gegevens de bronhouders aanleveren aan de BRO, hoe waardevoller de basisregistratie wordt. Anderen kunnen dan ook de data gebruiken. De ondergrond van Nederland brengen we zo samen steeds beter in kaart. Verrijk de BRO dus ook met uw gegevens.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de BRO of heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de implementatie? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk. (bron: www.basisregistratieondergrond.nl)