Uitnodiging Follow Up Festival

Gepubliceerd 22 september 2020

Meld je nu aan! INSCHRIJVEN

Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma
Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:

Follow UP Festival
“Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt en het stimuleert en ondersteunt de transitie naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Dit gebeurt onder meer door sterk in te zetten op kennis- en
innovatieontwikkeling, zodat er een duurzame verbinding gaat ontstaan tussen de netwerken rond bodem en ondergrond en de actuele  maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Samenwerking en over de eigen grenzen heen kijken is hierbij essentieel. Door samenwerking krijgen de bodem en ondergrond letterlijk, maar vooral ook figuurlijk de veerkracht die nodig is.

Festivalprogramma

Zoals in de save de date aangekondigd delen en verdiepen we tijdens het festival graag met jullie de ruim 300 gezamenlijk ontwikkelde producten en tools, praktijkervaringen en vele ontstane verbindingen met netwerken rond de maatschappelijke opgaven. We kijken terug op 10 jaar samenwerking, maar ook vooruit naar de noodzakelijke samenwerking na het
kantelpunt van saneren naar beheren. Reden genoeg voor een feestelijk festival.

In de ochtend bieden we online een Festival Tour aan als voorprogramma langs succesvolle regionale projecten, door middel van inspirerende video’s en podcasts. De middag staat in het teken van het hybride festival met een plenair programma, live en online werksessies én een kennismarkt met posterpresentaties. Gedurende de hele dag bieden we een digitale
netwerkomgeving aan voor alle (online) deelnemers om met elkaar te netwerken.

Het festival zal geheel CO2 neutraal worden uitgevoerd.

Programmatijden: 10.00 - 16.30 uur


Live deelname: DeFabrique Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft vastgesteld dat de nieuwe regionale
COVID-19 maatregelen die per 20 september 2020 zijn ingegaan
niet van toepassing zijn op ons evenement bij DeFabrique te
Utrecht. Een groot aantal deelnemers heten we daarom nog steeds
van harte welkom op 1,5 meter afstand. Door gezamenlijk de
maatregelen van het RIVM te handhaven, kunnen we een veilig en
vertrouwd evenement organiseren. Dit maken wij mogelijk door alle
deelnemers actief te informeren over de maatregelen op locatie
en controle te houden over het registratieproces. Na aanmelding
ontvangen alle deelnemers uitgebreide aanvullende informatie.
Let op!
• Er is een beperkte capaciteit voor live deelname én een
beperkte capaciteit per werksessie, we streven naar een grote
spreiding in doelgroepen en achtergrond;
• Inschrijving vooraf is voor live deelnemers verplicht; het is niet
mogelijk om je bij DeFabrique nog aan te melden;
• Voor live deelnemers geldt dat een gezondheidschecklist
onderdeel uitmaakt van het registratieproces.

Online deelname

Tijdens het Follow UP Festival worden meerdere programmaonderdelen
online aangeboden. In de ochtend is dit de Festival
Tour en in de middag de livestream van het plenaire programma,
online werksessies en de kennismarkt. Na inschrijving ontvangen
deelnemers meer informatie over de inspirerende digitale
netwerkomgeving en tips en instructies voor online deelname.

Inschrijven

Via de button boven aan deze pagina schrijf je je in voor het Follow UP Festival.Op het inschrijfformulier geef je je voorkeur op voor live of online
deelname. In verband met de geldende maatregelen krijg je later
van ons te horen of je definitief live of online deelneemt.
Ook vragen we je alvast een (voorlopige) voorkeur op te geven
voor een werksessie.

Breng deze uitnodiging ook onder de aandacht van uw collega’s in andere relevante sectoren, want we willen in het festival de verbindingen versterken.
Hartelijke groet,
Corné Nijburg
Programmamanager Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

logo's partners


Follow Up met datum en locatie

Festival webpagina

Op woensdag 25 november
2020 willen we:
• een succesvolle
samenwerkingsperiode van
tien jaar vieren,
• de opgedane kennis en
inzichten met jullie delen,
• het versterken van de
verbinding tussen de
netwerken van energie,
klimaatadaptatie, landbouw,
circulaire economie en
bodem en ondergrond,
• het stokje als
uitvoeringsteam doorgeven
aan de netwerken die verder
samenwerken aan een
duurzaam gebruik en beheer
van bodem en ondergrond.