Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2020

Gepubliceerd 13 januari 2020

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2020 omhoog naar €32,63 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor afvalstoffen die worden gestort of verbrand gold in 2019 een tarief van €32,12 per ton. Vanaf 1 januari 2020 gaat het tarief omhoog naar €32,63 per ton. Dus voor grond die wordt aangeboden bij een stortplaats, wordt naast het storttarief ook de afvalstoffenbelasting van €32,63 per ton in rekening gebracht.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Bodem+ worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het een partij baggerspecie betreft die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Bodem+ worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan per e-mail. Aanvragen verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan bssa@rws.nl. Aanvragen baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.