Verruiming gunning Aanvullende kennisprojecten UP Bodemconvenant

Gepubliceerd 16 maart 2020

De Werkgroep Kennis heeft besloten om binnen het kennisprogramma ruimte te maken, zodat er meer projecten kunnen doorgaan.

Voor maart 2020 was er vanuit het Kennisprogramma van het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant de laatste mogelijkheid  voor decentrale overheden om een kennisproject in te dienen. Hierbij moest het aangevraagde project een directe aanleiding hebben vanuit een lopend of afgerond kennisproject. Er was budgettair gezien ruimte voor 5 projecten die gegund konden worden. Er zijn 20 projecten ingediend, die inmiddels beoordeeld zijn door de Werkgroep Kennis van het Uitvoeringsprogramma. Zij hebben 12 projecten als voldoende aangemerkt. De Werkgroep Kennis heeft daarom besloten om binnen het kennisprogramma ruimte te maken, zodat 12 projecten gegund konden worden in plaats van 5. De gegunde en niet-gegunde projecten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.